Elday

Amaç / Kapsam

AEEE’yi sadece mali ve yasal bir yük olarak değil üreticilerin sürdürülebilirlik simgesi olarak görerek geri dönüştürülmesini sağlamaktır.

Amaç; geri dönüşümün belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde yapılmasıdır.

Kapsam; AEEE Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmış olan 6 kategorideki atıkların yönetmeliğe uygun şekilde geri kazanılmasıdır.

Bu kapsamda gerekli olan sistemin kurulması, faaliyetlerin kontrolü, tüketicinin bilgilendirilmesi ve yükümlüler ve Bakanlık arasındaki irtibatın kurulmasını sağlar.