Elday

Yetkilendirilmiş Kuruluş

yetkibelgesiELDAY İktisadi İşletmesi 14.10.2014 tarihinde Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak kar amacı gütmeyen bir ortak uyum organizasyonu olarak kurulmuştur.